Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaggal
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viadamagedsoul damagedsoul
jaggal
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viablacktoblack blacktoblack
jaggal
4185 726e 400
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viafremde fremde
jaggal
1501 edd5 400
Reposted fromrol rol viapkz451 pkz451
jaggal
9843 cc11 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viapkz451 pkz451
jaggal
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viapkz451 pkz451
jaggal
2791 2af9 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatramentovva atramentovva
jaggal
jaggal
2360 f848 400
jaggal
6677 4c7a 400
Reposted fromministerium ministerium viaatramentovva atramentovva
jaggal
1435 1f83 400
Reposted fromroxanne roxanne viawrzaca wrzaca
jaggal
2138 7217 400
Reposted frommental-cat mental-cat viawrzaca wrzaca
jaggal
jaggal
5534 c48d 400
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
jaggal
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
jaggal
1612 d4d5 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaameliabjorn ameliabjorn
4037 d392 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawrzaca wrzaca
jaggal
5882 8586 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viawrzaca wrzaca
jaggal
5914 2d7a 400
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viawrzaca wrzaca
jaggal
8748 a83b 400
Reposted fromEkran Ekran viaruinyourday ruinyourday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl