Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaggal
jaggal
0498 7294 400
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
9587 35bd 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianoelle noelle
jaggal
Zajęcia z savoir-vivre'u. Prowadzi kobieta, wśród uczestników sami panowie. Pani zadaje pytanie:
- Jesteście na przyjęciu lub w restauracji. Musicie udać się w pewne miejsce. Jak usprawiedliwicie przed swoją towarzyszką swą chwilową nieobecność.
- Idę się wysikać - padła propozycja z sali.
- No niestety - odparła prowadząca,słowo "wysikać" może zostać uznane za prostackie i grubiańskie.
- Przepraszam, ale muszę udać się do ubikacji - zgłosił się inny uczestnik.
- No cóż - prowadząca na to - mówienie o ubikacji przy jedzeniu trudno zaliczyć do kanonów kultury. Może jakieś inne pomysły?
- Pani wybaczy - na to kolejny uczestnik - ale muszę udać się uścisnąć kogoś, kogo mam nadzieję przedstawić pani po kolacji.
— via Kacper
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagingerowaa gingerowaa
jaggal
Reposted fromPoranny Poranny
jaggal
8515 d2f0 400
Reposted fromfelicka felicka viaCeseline Ceseline
jaggal
4572 ef7f 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaikari ikari
jaggal
3916 7c06 400
jaggal
7620 6494 400
Reposted fromseaweed seaweed
jaggal
4335 efe7 400
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
jaggal
7162 a15c 400
Reposted fromdreamadream dreamadream viayourhabit yourhabit
jaggal
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viayourhabit yourhabit
jaggal
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
jaggal
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viatobecontinued tobecontinued
jaggal
3339 9c23 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
jaggal
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
jaggal
7910 6470 400
jaggal

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
jaggal
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl