Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaggal
9581 5976 400
Reposted fromoohh oohh viayouaresonaive youaresonaive
jaggal
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
jaggal
8220 6b8b 400
Reposted from4777727772 4777727772 vialittleburn littleburn
jaggal
6213 7682 400
Reposted fromintotheblack intotheblack vialittleburn littleburn
jaggal
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakluczka kluczka
jaggal
5734 d192 400
Reposted fromfungi fungi viaTakingControl TakingControl
jaggal
"I'm trying to get over you,
l'm trying so goddamned hard. And some mornings I
wake up and think, yes, maybe I finally am free. Free
from my echoing thoughts of you. Free from the
constant battle of loving you and losing you. But then
other mornings I wake up and all I can think about is
how your eyes look with sunlight in them and how
your face looks just before you break into a smile.
Maybe we aren't meant to be together, maybe not
now, maybe not ever. And I don't wanna have a single
grain of hope, because blessed are those with no
expectations. But sometimes I think against my own
will that what if we break all the laws? Maybe we'll
forget each other soon but what if we meet again
someday in the future, and in one look we'll feel the
ache in our hearts of our incomplete love, and maybe
then l'll be right for you, and you'lI be right for me?
Maybe we are meant to be together, maybe not now,
but maybe someday."
Reposted fromPoranny Poranny viacarmenluna carmenluna
jaggal
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapiehus piehus
jaggal
4175 d7fc 400
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viawtfknobs wtfknobs
jaggal
0109 f16a 400
Reposted fromkatiuszak katiuszak viano-longer-kore no-longer-kore
jaggal
6111 ca55 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaMilcatopy Milcatopy
jaggal
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach. A potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry.
Reposted fromnutt nutt viablubra blubra
jaggal
5165 e7b4 400
Reposted fromevaaristo evaaristo viaMartwa13 Martwa13
jaggal

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viadancingwithaghost dancingwithaghost
jaggal
6065 2436 400
Reposted fromlaters laters viadancingwithaghost dancingwithaghost
jaggal
4818 2b0d 400
Reposted fromkaiee kaiee viaczinok czinok
jaggal
9134 f5a2 400
Reposted fromintrigante intrigante viashitsuri shitsuri
jaggal
3094 4130 400
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viashitsuri shitsuri
jaggal
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viascorpix scorpix
jaggal
7737 4d8a 400
Reposted frommephedron mephedron viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl