Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaggal
0445 50c9 400
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
jaggal
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
Sponsored post
soup-sponsored
jaggal
2949 0f26 400
jaggal
6183 bd73 400
Reposted fromcasanovared casanovared viacarmenluna carmenluna
jaggal
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaiammistake iammistake
jaggal
6358 f07b
Reposted fromxmvdzix xmvdzix vialexxie lexxie
jaggal
4480 edc7 400
Reposted fromniente niente vialexxie lexxie
jaggal
3824 c9d1 400
Reposted fromsbguys sbguys vialexxie lexxie
jaggal
2620 c350 400
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
jaggal
7594 0cf3 400
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako
jaggal
4547 c299 400
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake vialexxie lexxie
jaggal
jaggal
6384 c94c 400
Reposted fromKacSousse KacSousse vialexxie lexxie
jaggal
0778 3e71 400
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
jaggal
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialexxie lexxie
jaggal
0194 3587 400
felt that.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen vialexxie lexxie
jaggal
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting vialexxie lexxie
jaggal
0099 1ab3 400
Reposted fromimbryk imbryk vialexxie lexxie
jaggal
2928 c29f 400
Reposted fromkot kot viano-longer-kore no-longer-kore
jaggal
Reposted frompffft pffft viaeanna eanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...