Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jaggal
0580 2034 400
Reposted fromniemoc niemoc viaiammistake iammistake
jaggal
2626 4934 400
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
jaggal
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
jaggal
6027 9765 400
Reposted fromyesno yesno viafilmowy filmowy
jaggal
8620 bc9f 400
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
jaggal
3376 2acb 400

Airplane! / Czy leci z nami pilot? (1980)
jaggal
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
jaggal
8954 21c7 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaaurinko aurinko
jaggal
8424 682d
jaggal
3426 df6e 400
Reposted fromfreakish freakish viatinderstick tinderstick
jaggal
4150 2cd6 400
Reposted fromyikes yikes viajustafragmentofyou justafragmentofyou
jaggal
4114 3ca5 400
Reposted frompiehus piehus viagriseldis griseldis
jaggal
5529 31ee 400
Reposted from2017 2017 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jaggal
4115 b7d9 400
jaggal
6975 eb2c 400
Reposted fromcontigo contigo viapassionative passionative
jaggal
7210 7688 400
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jaggal
jaggal
6776 d584 400
Reposted fromoll oll viagriseldis griseldis
jaggal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...